top of page
Ranking.png

MIXED DOUBLES RANKINGS

MIXED DOUBLES 19+ RANKING (2023)

These set of ranking points are for the year 2023. Please check the current ranking points on our other page if you are looking for the current year's ranking points.

Ranking points are reset annually, on the 31st of December. For any discrepancies and appeals, please email us at admin@singaporepickleball.com.sg.

NAME
POSITION
TOTAL MATCHES
MATCHES PLAYED
WON
LOST
POINTS
Ping Boon Chia
1
6
6
6
0
96
Pini Lee
1
6
6
6
0
96
Justin Quek Jian Ting
3
10
10
8
2
60
Tess Chen Yew Gian
3
10
10
8
2
60
Koh Ruey Yi
5
7
7
5
2
48
Macy Guo Meixi
5
7
7
5
2
48
Jolene Tan Ming Hui
7
10
10
8
2
36
Michelle Lim
8
10
10
6
4
30
Callista Chen Wan Qing
9
8
8
7
2
24
Darren Ho Kum Wei
9
9
9
7
2
24
Darryl Kwok Bing Heng
9
6
6
5
1
24
Hari Mohan
9
6
6
4
2
24
Pua Chee Seng
9
6
6
5
1
24
Varsha Majmudar
9
6
6
5
1
24
Cheryl Teng Wei Xuan
15
10
10
7
3
21
Lim Zuo Ting
15
10
10
7
3
21
Charles Yong
17
8
8
6
2
18
Fione Lai Suet Ling
17
8
8
6
2
18
Ashley Yim Kei
19
8
8
4
4
15
Chin Siew Ling
19
10
10
5
5
15
Darren Lo Sin Loong
19
10
10
5
5
15
Aaron Kwek Yin Kang
22
4
4
3
1
12
Gina Tan Mei Xiang
22
5
5
4
1
12
Justin Thaddeus Oeni
22
5
5
4
1
12
Larisa Tan Rui Yu
22
5
5
5
0
12
Melvin Tham Tuck Kheong
22
5
5
5
0
12
Sin Yann Zhi
22
10
10
5
5
12
Sylvie Tang
22
8
8
4
4
12
Wee Hong Shen
22
5
5
4
1
12
Deepak Kumar
30
7
7
3
4
10.5
Kathleen Cheong Qi Ying
30
7
7
3
4
10.5
Hannah Esther Tan Shu-En
32
9
9
3
6
9.75
Michaela Tam Ya Wen
33
8
8
4
4
9
Joy Fu Xiao Li
34
6
6
0
6
7.5
Angela Lim Ann Kay
35
6
6
2
4
6.75
Desmond Phoa Chye Hou
35
7
7
3
4
6.75
Alex Jong Soon Sin
37
7
7
4
3
6
Andrew Tan
37
4
4
3
1
6
Daryl Tan Yue Hwa
37
3
3
1
2
6
Edmund Gan Lui Leong
37
4
4
1
3
6
Foo Pin
37
3
3
1
2
6
Jeffrey Wong
37
4
4
2
2
6
Jerlin Ong Chui Li
37
3
3
1
2
6
Johnny Choo Kwee Chai
37
8
8
4
4
12
Kelvin Ho Wei Xiong
37
3
3
1
2
6
Kok Yoke Kheng
37
4
4
3
1
6
Li Jing Hui
37
3
3
1
2
6
Pang Hian Tee
37
4
4
2
2
6
Poh Yi Ping
37
3
3
1
2
6
Sam Jun Jie
37
3
3
1
2
6
Tan Eng Thiam
37
3
3
1
2
6
Zermaine Nicole Lew
37
4
4
2
2
6
Fang Teek Pin
54
3
3
0
3
4.5
Ho Wei Khai
54
3
3
0
3
4.5
Quah Tyan Wei
54
3
3
0
3
4.5
Cheng Fwu Gen
57
6
6
2
4
3.75
Federicos Jo-Anne Masias
57
5
5
1
4
3.75
Jason Chang Pik Eu
57
5
5
1
4
3.75
Linda Chan
57
5
5
1
4
3.75
Sean Koh Jian En
57
5
5
1
4
3.75
Albert Ling
62
3
3
1
2
3
Ang Kok Hui
62
3
3
2
1
3
Benjamin Yim Fu Chuen
62
3
3
0
3
3
Bryan Tan Yong Fei
62
3
3
0
3
3
Jacqueline Chia
62
3
3
2
1
3
Jason Boo Chong Liang
62
3
3
1
2
3
Lauren Ling
62
3
3
1
2
3
Lin Xinyi
62
3
3
0
3
3
Lo Pay Jyue
62
3
3
1
2
3
Melvyn Kuan Rui De
62
3
3
1
2
3
Ryan Ng Wai Hou
62
3
3
1
2
3
Ryan Quek Wee Lun
62
3
3
0
3
3
Tan Lee Nah
62
3
3
1
2
3
Tay Lian Soon
62
3
3
2
1
3
Tiong Ming Ping
62
3
3
1
2
3
Veron Mo Zejing
62
3
3
2
1
3
Vincent Choo Tee Yong
62
3
3
2
1
3
Agnes Marie Kim
79
2
2
1
1
0.75
Alan Ng Heng Wai
79
3
3
1
2
0.75
Chee Nyit Jun
79
2
2
0
2
0.75
Chen Shujing
79
2
2
0
2
0.75
Cindy Sim Wei Wei
79
2
2
1
1
0.75
Dominic Chang
79
3
3
0
3
0.75
Heng Geck Keow
79
2
2
0
2
0.75
Jane Quek Miow Ling
79
2
2
0
2
0.75
Karine Teo Wei Na
79
2
2
1
1
0.75
Leong Tzeh Shi
79
2
2
0
2
0.75
Lim Chong Meng
79
2
2
0
2
0.75
Lim Pink Taw
79
2
2
1
1
0.75
Melvin Leng
79
2
2
0
2
0.75
Puah Lian Chien
79
2
2
0
2
0.75
Qiu Huixiang
79
2
2
0
2
0.75
Rachel Lian
79
2
2
0
2
0.75
Sakakura Hideaki
79
2
2
1
1
0.75
See Yih Yan
79
2
2
0
2
0.75
Shuck Chin Wah
79
2
2
0
2
0.75
Sophia Ong Chui Hoon
79
2
2
1
1
0.75
Tae Dong Hwan
79
2
2
0
2
0.75
Teo Poh Cheng
79
3
3
1
2
0.75
Terence Key Kwok Leong
79
2
2
1
1
0.75
Tong Siew Yin
79
2
2
0
2
0.75
Vivienne Kang Min
79
3
3
0
3
0.75
Yong Kien Thong
79
2
2
1
1
0.75
Eileen Chua Siok Binn
105
0
0
0
0
0
Koh Thiam Joo
105
0
0
0
0
0

NAME

POSITION

WON

LOST

POINTS

Ping Boon Chia

1

6

0

96

Pini Lee

1

6

0

96

Justin Quek Jian Ting

3

8

2

60

Tess Chen Yew Gian

3

8

2

60

Koh Ruey Yi

5

5

2

48

Macy Guo Meixi

5

5

2

48

Jolene Tan Ming Hui

7

8

2

36

Michelle Lim

8

6

4

30

Callista Chen Wan Qing

9

7

2

24

Darren Ho Kum Wei

9

7

2

24

Darryl Kwok Bing Heng

9

5

1

24

Hari Mohan

9

4

2

24

Pua Chee Seng

9

5

1

24

Varsha Majmudar

9

5

1

24

Cheryl Teng Wei Xuan

15

7

3

21

Lim Zuo Ting

15

7

3

21

Charles Yong

17

6

2

18

Fione Lai Suet Ling

17

6

2

18

Ashley Yim Kei

19

4

4

15

Chin Siew Ling

19

5

5

15

Darren Lo Sin Loong

19

5

5

15

Aaron Kwek Yin Kang

22

3

1

12

Gina Tan Mei Xiang

22

4

1

12

Justin Thaddeus Oeni

22

4

1

12

Larisa Tan Rui Yu

22

5

0

12

Melvin Tham Tuck Kheong

22

5

0

12

Sin Yann Zhi

22

5

5

12

Sylvie Tang

22

4

4

12

Wee Hong Shen

22

4

1

12

Deepak Kumar

30

3

4

10.5

Kathleen Cheong Qi Ying

30

3

4

10.5

Hannah Esther Tan Shu-En

32

3

6

9.75

Michaela Tam Ya Wen

33

4

4

9

Joy Fu Xiao Li

34

0

6

7.5

Angela Lim Ann Kay

35

2

4

6.75

Desmond Phoa Chye Hou

35

3

4

6.75

Alex Jong Soon Sin

37

4

3

6

Andrew Tan

37

3

1

6

Daryl Tan Yue Hwa

37

1

2

6

Edmund Gan Lui Leong

37

1

3

6

Foo Pin

37

1

2

6

Jeffrey Wong

37

2

2

6

Jerlin Ong Chui Li

37

1

2

6

Johnny Choo Kwee Chai

37

4

4

12

Kelvin Ho Wei Xiong

37

1

2

6

Kok Yoke Kheng

37

3

1

6

Li Jing Hui

37

1

2

6

Pang Hian Tee

37

2

2

6

Poh Yi Ping

37

1

2

6

Sam Jun Jie

37

1

2

6

Tan Eng Thiam

37

1

2

6

Zermaine Nicole Lew

37

2

2

6

Fang Teek Pin

54

0

3

4.5

Ho Wei Khai

54

0

3

4.5

Quah Tyan Wei

54

0

3

4.5

Cheng Fwu Gen

57

2

4

3.75

Federicos Jo-Anne Masias

57

1

4

3.75

Jason Chang Pik Eu

57

1

4

3.75

Linda Chan

57

1

4

3.75

Sean Koh Jian En

57

1

4

3.75

Albert Ling

62

1

2

3

Ang Kok Hui

62

2

1

3

Benjamin Yim Fu Chuen

62

0

3

3

Bryan Tan Yong Fei

62

0

3

3

Jacqueline Chia

62

2

1

3

Jason Boo Chong Liang

62

1

2

3

Lauren Ling

62

1

2

3

Lin Xinyi

62

0

3

3

Lo Pay Jyue

62

1

2

3

Melvyn Kuan Rui De

62

1

2

3

Ryan Ng Wai Hou

62

1

2

3

Ryan Quek Wee Lun

62

0

3

3

Tan Lee Nah

62

1

2

3

Tay Lian Soon

62

2

1

3

Tiong Ming Ping

62

1

2

3

Veron Mo Zejing

62

2

1

3

Vincent Choo Tee Yong

62

2

1

3

Agnes Marie Kim

79

1

1

0.75

Alan Ng Heng Wai

79

1

2

0.75

Chee Nyit Jun

79

0

2

0.75

Chen Shujing

79

0

2

0.75

Cindy Sim Wei Wei

79

1

1

0.75

Dominic Chang

79

0

3

0.75

Heng Geck Keow

79

0

2

0.75

Jane Quek Miow Ling

79

0

2

0.75

Karine Teo Wei Na

79

1

1

0.75

Leong Tzeh Shi

79

0

2

0.75

Lim Chong Meng

79

0

2

0.75

Lim Pink Taw

79

1

1

0.75

Melvin Leng

79

0

2

0.75

Puah Lian Chien

79

0

2

0.75

Qiu Huixiang

79

0

2

0.75

Rachel Lian

79

0

2

0.75

Sakakura Hideaki

79

1

1

0.75

See Yih Yan

79

0

2

0.75

Shuck Chin Wah

79

0

2

0.75

Sophia Ong Chui Hoon

79

1

1

0.75

Tae Dong Hwan

79

0

2

0.75

Teo Poh Cheng

79

1

2

0.75

Terence Key Kwok Leong

79

1

1

0.75

Tong Siew Yin

79

0

2

0.75

Vivienne Kang Min

79

0

3

0.75

Yong Kien Thong

79

1

1

0.75

Eileen Chua Siok Binn

105

0

0

0

Koh Thiam Joo

105

0

0

0

bottom of page