top of page
Ranking.png

WOMEN'S RANKINGS

WOMEN'S 19+ DOUBLES RANKING

Participant's Positions will be reinstated after Pesta Sukan 2023.

NAME
POSITION
TOTAL MATCHES
MATCHES PLAYED
WON
LOST
POINTS
Amanda Teo
0
4
4
0
4
3
Aneetha Vine
0
5
5
2
3
0.75
Ang Cecilia
0
5
5
2
3
0.75
Ashley Yim
0
6
6
6
0
24
Callista Chen
0
3
3
1
2
3
Cecilia Kuek
0
4
4
1
3
3
Cheng Hui Ling
0
4
4
2
2
0.75
Cheong Qi Ying Kathleen
0
5
5
2
3
0.75
Cheryl Teng Wei Xuan
0
6
6
6
0
6
Chin Siewling
0
4
4
2
2
3
Emma Louise Pike
0
6
6
4
2
1.5
Federicos Jo-Anne Masias
0
5
5
2
3
0.75
Fione Lai
0
4
4
2
2
3
Gina Tan
0
6
6
5
1
1.5
Hannah Esther Tan Shu-En
0
10
10
7
3
9
Joey Tan
0
4
4
2
2
6
Jolene Tan
0
3
3
0
3
3
Kelly Ann Doyle
0
6
6
4
2
1.5
Khoo Err Xhiuen
0
4
4
0
4
0.75
Lai Ni Lam
0
3
3
0
3
3
Lauren Ling
0
4
4
0
4
3
Lay Yong Ong
0
5
5
3
2
6
Lim Ann Kay Angela
0
5
5
2
3
0.75
Loh Jia Yi Janice
0
5
5
2
3
0.75
Macy Guo
0
5
5
4
1
12
Michelle Lim
0
5
5
4
1
12
Millie Moy
0
4
4
1
3
0.75
Mo Zejing
0
6
6
4
2
3
Moon Tan
0
4
4
2
2
6
Pini Lee
0
6
6
6
0
24
Qiu Huixiang
0
5
5
0
5
0.75
Sim Wei Wei Cindy
0
4
4
1
3
0.75
Sin Yann Zhi
0
4
4
2
2
0.75
Sophia Ong Chui Hoon
0
6
6
5
1
1.5
Sylvie Tang
0
3
3
1
2
3
Teo Poh Cheng
0
4
4
0
4
0.75
Teo Wei Na Karine
0
5
5
0
5
0.75
Teoh Bee Hu
0
6
6
4
2
3
Yoke Kheng Kok
0
5
5
3
2
6

NAME

POSITION

WON

LOST

POINTS

Amanda Teo

0

0

4

3

Aneetha Vine

0

2

3

0.75

Ang Cecilia

0

2

3

0.75

Ashley Yim

0

6

0

24

Callista Chen

0

1

2

3

Cecilia Kuek

0

1

3

3

Cheng Hui Ling

0

2

2

0.75

Cheong Qi Ying Kathleen

0

2

3

0.75

Cheryl Teng Wei Xuan

0

6

0

6

Chin Siewling

0

2

2

3

Emma Louise Pike

0

4

2

1.5

Federicos Jo-Anne Masias

0

2

3

0.75

Fione Lai

0

2

2

3

Gina Tan

0

5

1

1.5

Hannah Esther Tan Shu-En

0

7

3

9

Joey Tan

0

2

2

6

Jolene Tan

0

0

3

3

Kelly Ann Doyle

0

4

2

1.5

Khoo Err Xhiuen

0

0

4

0.75

Lai Ni Lam

0

0

3

3

Lauren Ling

0

0

4

3

Lay Yong Ong

0

3

2

6

Lim Ann Kay Angela

0

2

3

0.75

Loh Jia Yi Janice

0

2

3

0.75

Macy Guo

0

4

1

12

Michelle Lim

0

4

1

12

Millie Moy

0

1

3

0.75

Mo Zejing

0

4

2

3

Moon Tan

0

2

2

6

Pini Lee

0

6

0

24

Qiu Huixiang

0

0

5

0.75

Sim Wei Wei Cindy

0

1

3

0.75

Sin Yann Zhi

0

2

2

0.75

Sophia Ong Chui Hoon

0

5

1

1.5

Sylvie Tang

0

1

2

3

Teo Poh Cheng

0

0

4

0.75

Teo Wei Na Karine

0

0

5

0.75

Teoh Bee Hu

0

4

2

3

Yoke Kheng Kok

0

3

2

6

bottom of page