top of page
Ranking.png

MIXED DOUBLES RANKINGS

MIXED DOUBLES 19+ RANKING

Ranking points are reset annually, on the 31st of December. For any discrepancies and appeals, please email us at admin@singaporepickleball.com.sg.

NAME
POSITION
TOTAL MATCHES
MATCHES PLAYED
WON
LOST
POINTS
Ping Boon Chia
1
6
6
6
0
96
Pini Lee
1
6
6
6
0
96
Justin Quek Jian Ting
3
10
10
8
2
60
Tess Chen Yew Gian
3
10
10
8
2
60
Koh Ruey Yi
5
7
7
5
2
48
Macy Guo Meixi
5
7
7
5
2
48
Jolene Tan Ming Hui
7
10
10
8
2
36
Michelle Lim
8
10
10
6
4
30
Callista Chen Wan Qing
9
8
8
7
2
24
Darren Ho Kum Wei
9
9
9
7
2
24
Darryl Kwok Bing Heng
9
6
6
5
1
24
Hari Mohan
9
6
6
4
2
24
Pua Chee Seng
9
6
6
5
1
24
Varsha Majmudar
9
6
6
5
1
24
Cheryl Teng Wei Xuan
15
10
10
7
3
21
Lim Zuo Ting
15
10
10
7
3
21
Charles Yong
17
8
8
6
2
18
Fione Lai Suet Ling
17
8
8
6
2
18
Ashley Yim Kei
19
8
8
4
4
15
Chin Siew Ling
19
10
10
5
5
15
Darren Lo Sin Loong
19
10
10
5
5
15
Aaron Kwek Yin Kang
22
4
4
3
1
12
Gina Tan Mei Xiang
22
5
5
4
1
12
Justin Thaddeus Oeni
22
5
5
4
1
12
Larisa Tan Rui Yu
22
5
5
5
0
12
Melvin Tham Tuck Kheong
22
5
5
5
0
12
Sin Yann Zhi
22
10
10
5
5
12
Sylvie Tang
22
8
8
4
4
12
Wee Hong Shen
22
5
5
4
1
12
Deepak Kumar
30
7
7
3
4
10.5
Kathleen Cheong Qi Ying
30
7
7
3
4
10.5
Hannah Esther Tan Shu-En
32
9
9
3
6
9.75
Michaela Tam Ya Wen
33
8
8
4
4
9
Joy Fu Xiao Li
34
6
6
0
6
7.5
Angela Lim Ann Kay
35
6
6
2
4
6.75
Desmond Phoa Chye Hou
35
7
7
3
4
6.75
Alex Jong Soon Sin
37
7
7
4
3
6
Andrew Tan
37
4
4
3
1
6
Daryl Tan Yue Hwa
37
3
3
1
2
6
Edmund Gan Lui Leong
37
4
4
1
3
6
Foo Pin
37
3
3
1
2
6
Jeffrey Wong
37
4
4
2
2
6
Jerlin Ong Chui Li
37
3
3
1
2
6
Johnny Choo Kwee Chai
37
8
8
4
4
12
Kelvin Ho Wei Xiong
37
3
3
1
2
6
Kok Yoke Kheng
37
4
4
3
1
6
Li Jing Hui
37
3
3
1
2
6
Pang Hian Tee
37
4
4
2
2
6
Poh Yi Ping
37
3
3
1
2
6
Sam Jun Jie
37
3
3
1
2
6
Tan Eng Thiam
37
3
3
1
2
6
Zermaine Nicole Lew
37
4
4
2
2
6
Fang Teek Pin
54
3
3
0
3
4.5
Ho Wei Khai
54
3
3
0
3
4.5
Quah Tyan Wei
54
3
3
0
3
4.5
Cheng Fwu Gen
57
6
6
2
4
3.75
Federicos Jo-Anne Masias
57
5
5
1
4
3.75
Jason Chang Pik Eu
57
5
5
1
4
3.75
Linda Chan
57
5
5
1
4
3.75
Sean Koh Jian En
57
5
5
1
4
3.75
Albert Ling
62
3
3
1
2
3
Ang Kok Hui
62
3
3
2
1
3
Benjamin Yim Fu Chuen
62
3
3
0
3
3
Bryan Tan Yong Fei
62
3
3
0
3
3
Jacqueline Chia
62
3
3
2
1
3
Jason Boo Chong Liang
62
3
3
1
2
3
Lauren Ling
62
3
3
1
2
3
Lin Xinyi
62
3
3
0
3
3
Lo Pay Jyue
62
3
3
1
2
3
Melvyn Kuan Rui De
62
3
3
1
2
3
Ryan Ng Wai Hou
62
3
3
1
2
3
Ryan Quek Wee Lun
62
3
3
0
3
3
Tan Lee Nah
62
3
3
1
2
3
Tay Lian Soon
62
3
3
2
1
3
Tiong Ming Ping
62
3
3
1
2
3
Veron Mo Zejing
62
3
3
2
1
3
Vincent Choo Tee Yong
62
3
3
2
1
3
Agnes Marie Kim
79
2
2
1
1
0.75
Alan Ng Heng Wai
79
3
3
1
2
0.75
Chee Nyit Jun
79
2
2
0
2
0.75
Chen Shujing
79
2
2
0
2
0.75
Cindy Sim Wei Wei
79
2
2
1
1
0.75
Dominic Chang
79
3
3
0
3
0.75
Heng Geck Keow
79
2
2
0
2
0.75
Jane Quek Miow Ling
79
2
2
0
2
0.75
Karine Teo Wei Na
79
2
2
1
1
0.75
Leong Tzeh Shi
79
2
2
0
2
0.75
Lim Chong Meng
79
2
2
0
2
0.75
Lim Pink Taw
79
2
2
1
1
0.75
Melvin Leng
79
2
2
0
2
0.75
Puah Lian Chien
79
2
2
0
2
0.75
Qiu Huixiang
79
2
2
0
2
0.75
Rachel Lian
79
2
2
0
2
0.75
Sakakura Hideaki
79
2
2
1
1
0.75
See Yih Yan
79
2
2
0
2
0.75
Shuck Chin Wah
79
2
2
0
2
0.75
Sophia Ong Chui Hoon
79
2
2
1
1
0.75
Tae Dong Hwan
79
2
2
0
2
0.75
Teo Poh Cheng
79
3
3
1
2
0.75
Terence Key Kwok Leong
79
2
2
1
1
0.75
Tong Siew Yin
79
2
2
0
2
0.75
Vivienne Kang Min
79
3
3
0
3
0.75
Yong Kien Thong
79
2
2
1
1
0.75
Eileen Chua Siok Binn
105
0
0
0
0
0
Koh Thiam Joo
105
0
0
0
0
0

NAME

POSITION

WON

LOST

POINTS

Ping Boon Chia

1

6

0

96

Pini Lee

1

6

0

96

Justin Quek Jian Ting

3

8

2

60

Tess Chen Yew Gian

3

8

2

60

Koh Ruey Yi

5

5

2

48

Macy Guo Meixi

5

5

2

48

Jolene Tan Ming Hui

7

8

2

36

Michelle Lim

8

6

4

30

Callista Chen Wan Qing

9

7

2

24

Darren Ho Kum Wei

9

7

2

24

Darryl Kwok Bing Heng

9

5

1

24

Hari Mohan

9

4

2

24

Pua Chee Seng

9

5

1

24

Varsha Majmudar

9

5

1

24

Cheryl Teng Wei Xuan

15

7

3

21

Lim Zuo Ting

15

7

3

21

Charles Yong

17

6

2

18

Fione Lai Suet Ling

17

6

2

18

Ashley Yim Kei

19

4

4

15

Chin Siew Ling

19

5

5

15

Darren Lo Sin Loong

19

5

5

15

Aaron Kwek Yin Kang

22

3

1

12

Gina Tan Mei Xiang

22

4

1

12

Justin Thaddeus Oeni

22

4

1

12

Larisa Tan Rui Yu

22

5

0

12

Melvin Tham Tuck Kheong

22

5

0

12

Sin Yann Zhi

22

5

5

12

Sylvie Tang

22

4

4

12

Wee Hong Shen

22

4

1

12

Deepak Kumar

30

3

4

10.5

Kathleen Cheong Qi Ying

30

3

4

10.5

Hannah Esther Tan Shu-En

32

3

6

9.75

Michaela Tam Ya Wen

33

4

4

9

Joy Fu Xiao Li

34

0

6

7.5

Angela Lim Ann Kay

35

2

4

6.75

Desmond Phoa Chye Hou

35

3

4

6.75

Alex Jong Soon Sin

37

4

3

6

Andrew Tan

37

3

1

6

Daryl Tan Yue Hwa

37

1

2

6

Edmund Gan Lui Leong

37

1

3

6

Foo Pin

37

1

2

6

Jeffrey Wong

37

2

2

6

Jerlin Ong Chui Li

37

1

2

6

Johnny Choo Kwee Chai

37

4

4

12

Kelvin Ho Wei Xiong

37

1

2

6

Kok Yoke Kheng

37

3

1

6

Li Jing Hui

37

1

2

6

Pang Hian Tee

37

2

2

6

Poh Yi Ping

37

1

2

6

Sam Jun Jie

37

1

2

6

Tan Eng Thiam

37

1

2

6

Zermaine Nicole Lew

37

2

2

6

Fang Teek Pin

54

0

3

4.5

Ho Wei Khai

54

0

3

4.5

Quah Tyan Wei

54

0

3

4.5

Cheng Fwu Gen

57

2

4

3.75

Federicos Jo-Anne Masias

57

1

4

3.75

Jason Chang Pik Eu

57

1

4

3.75

Linda Chan

57

1

4

3.75

Sean Koh Jian En

57

1

4

3.75

Albert Ling

62

1

2

3

Ang Kok Hui

62

2

1

3

Benjamin Yim Fu Chuen

62

0

3

3

Bryan Tan Yong Fei

62

0

3

3

Jacqueline Chia

62

2

1

3

Jason Boo Chong Liang

62

1

2

3

Lauren Ling

62

1

2

3

Lin Xinyi

62

0

3

3

Lo Pay Jyue

62

1

2

3

Melvyn Kuan Rui De

62

1

2

3

Ryan Ng Wai Hou

62

1

2

3

Ryan Quek Wee Lun

62

0

3

3

Tan Lee Nah

62

1

2

3

Tay Lian Soon

62

2

1

3

Tiong Ming Ping

62

1

2

3

Veron Mo Zejing

62

2

1

3

Vincent Choo Tee Yong

62

2

1

3

Agnes Marie Kim

79

1

1

0.75

Alan Ng Heng Wai

79

1

2

0.75

Chee Nyit Jun

79

0

2

0.75

Chen Shujing

79

0

2

0.75

Cindy Sim Wei Wei

79

1

1

0.75

Dominic Chang

79

0

3

0.75

Heng Geck Keow

79

0

2

0.75

Jane Quek Miow Ling

79

0

2

0.75

Karine Teo Wei Na

79

1

1

0.75

Leong Tzeh Shi

79

0

2

0.75

Lim Chong Meng

79

0

2

0.75

Lim Pink Taw

79

1

1

0.75

Melvin Leng

79

0

2

0.75

Puah Lian Chien

79

0

2

0.75

Qiu Huixiang

79

0

2

0.75

Rachel Lian

79

0

2

0.75

Sakakura Hideaki

79

1

1

0.75

See Yih Yan

79

0

2

0.75

Shuck Chin Wah

79

0

2

0.75

Sophia Ong Chui Hoon

79

1

1

0.75

Tae Dong Hwan

79

0

2

0.75

Teo Poh Cheng

79

1

2

0.75

Terence Key Kwok Leong

79

1

1

0.75

Tong Siew Yin

79

0

2

0.75

Vivienne Kang Min

79

0

3

0.75

Yong Kien Thong

79

1

1

0.75

Eileen Chua Siok Binn

105

0

0

0

Koh Thiam Joo

105

0

0

0

bottom of page